ТО на НТС – Русе работи заедно с експерти от Русенски университет „Ангел Кънчев“ (www.uni-ruse.bg), който е първото техническо извън-столично висше учебно заведение с над 75-годишна история.

Териториалната организация на Научно-техническите специалисти – гр. Русе /ТО на НТС – гр. Русе/ е неправителствена организация, неполитическо, творческо – професионално, научно – просветно сдружение с нестопанска цел в частна полза. ТО на НТС – гр. Русе е приемник и продължител на творческите традиции на Първото Българско техническо дружество, основано през 1885 год. в гр. Русе. Член е на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България.

Лицензия на „Териториална организация на научно техническите специалисти“, гр. Русе №200812653 (лице)
Лицензия на „Териториална организация на научно техническите специалисти“, гр. Русе №200812653 (гръб)