Лаборатория по електробезопасност

Лаборатория по пусково-защитна апаратура

Фотоволтаични преобразуватели

Демонстрационен фотоволтаичен парк в Русенски университет „Ангел Кънчев“

Наблюдение на демонстрационния фотоволтаичен парк

Монтаж на демонстрационен фотоволтаичен парк със запасяващи устройства в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Семинар по мълниезащити и заземителни инсталации с лектор инж. Иво Иванов, управител на Диком ООД

Партньори

Обучения

Моменти от пролетното обучение за „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ (2023 г.)

Моменти от лятното обучение за „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ (2023 г.)

Практическо обучение с курсистите през есента на 2023

Практическо обучение с курсистите през зимата на 2024.